Deb

Kierownik kreatywny ds. globalnej komunikacji internetowej
(Online Global Creative Manager) – Ameryka Północna

deb
Opisz swój typowy dzień pracy.
Mój typowy dzień może obejmować nadzorowanie projektantów, współpracę z różnymi zespołami kreatywnymi, reżyserowanie sesji zdjęciowej i mnóstwo innych zajęć. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania.

Mój typowy dzień może obejmować nadzorowanie projektantów,..reżyserowanie sesji zdjęciowej i mnóstwo innych zajęć…Każdy dzień przynosi nowe wyzwania.
Deb | Kierownik kreatywny  ds. globalnej komunikacji internetowej (Online Global Creative Manager) – Ameryka Północna

Jak opisałabyś środowisko pracy?
Dział marketingu jest przesiąknięty  duchem współpracy i przyjazną atmosferą. Wszyscy pracują razem, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Kiedy zaczynałam, miałam pod sobą jedną osobę. Dziś mój zespół liczy 5 osób.

Jak sądzisz, co czeka Cię w przyszłości?
Chciałabym pracować dalej nad rozwijaniem Claires.com i Icing.com , by udostępniać nasze produkty klientom na całym świecie.