Maloobchodní podpora

V zákulisí společnosti Claire‘s se odehrává mnohé, bez čeho by věci nemohly hladce fungovat. Tým maloobchodní podpory zajišťuje, aby byla společnost Claire‘s vždy připravena nastoupit na scénu v perfektní formě – bez něj život zkrátka nejde dál! Podívejte se, kolik možností lze v rámci celé společnosti Claire‘s najít.

Alokace
Každá prodejna Claire‘s musí nabízet ty správné produkty, aby dobře sloužila potřebám zákazníků. A právě tady vstupuje do hry alokační divize, která řídí tok produktů do prodejen podle jejich tržeb a inventurních rozpočtů, jež jsou určeny plánováním zboží v celém řetězci.

Nákup
Nákupní oddělení má na starosti obstarávání a vývoj zboží, což je ve společnosti Claire‘s životně důležitá úloha. Pracovníci nákupního oddělení vyjednávají s tuzemskými i mezinárodními prodejci a navštěvuj je, aby naše prodejny udrželi neustále naplněné tisíci jedinečných produktů, které jsou zrovna v módě a po nichž zákaznice prahnou každou sezónu.

Návrhářství
Společnost Claire‘s vždy udávala tón jako přední zdroj módy. Naše návrhářské oddělení razí cestu v nabízení neodolatelného zboží, jež přichází téměř z budoucnosti módy a z něhož prýští zábavnost, originalita a tvořivost. Oddělení spolupracuje i s dalšími týmy v rámci celé společnosti, aby tržby stoupaly a vize společnosti Claire‘s se naplňovala prostřednictvím jejího zboží.

Distribuční centrum
Distribuční centra jsou pro společnost Claire‘s rušnými křižovatkami cestovní sítě zboží. Právě sem nám chodí produkty od různých prodejců, zde kontrolujeme, zda je vše správně a zda je v pořádku kvalita, a zde vychystáváme zboží do prodejen Claire‘s po celém světě.

Elektronický prodej
Oddělení elektronického prodeje je hybatelem všech funkcí a činností v rámci našeho spotřebitelského webu www.claires.com. Zajišťuje, aby se včas a správně nasadilo nové zboží a uvedly aktualizace a cenové změny z pohledu všech příslušných míst. Tým může být hrdý také na svou práci při realizaci nejlepších strategií, jejichž výsledkem je dokonalý dojem, který si zákazník odnáší z nakupování online.

Finanční oddělení
Finanční oddělení kontroluje a upravuje firemní rozpočty a úzce spolupracuje s nákupčími, aranžéry a plánovači za účelem sledování procesu nákupu a prodeje zboží a hlídá, abychom stále byli v zisku. Součástí finanční divize je mzdové, bankovní a účetní oddělení, saldokonkto, pokladna, oddělení finančního plánování a přehledové a daňové oddělení.

Lidské zdroje (LZ)
Naši kolegové jsou klíčem k úspěchu společnosti Claire‘s a být jim k dispozici je z našeho pohledu jedna z nejdůležitějších věcí. Zde nastupuje oddělení lidských zdrojů, které podporuje tisíce kolegů společnosti Claire‘s po celém světě celou řadou způsobů, k nimž patří: zaměstnanecké výhody a příspěvky, odměny, zaměstnanecké vztahy, personální informační systémy, nábory a školení.

Informační technologie (IT)
Oddělení IT se stará o celou řadu oblastí a poskytuje podporu maloobchodním prodejnám po celém světě. K činnostem, které zajišťuje, patří: aplikační systémy, vývoj, infrastruktura a maloobchodní systémy. Dále je jeho úkolem navrhovat, testovat a udržovat všechny počítačové systémy, které společnost Claire‘s používá.

Aranžování zboží v prodejně
Abychom mohli prodat, musíme zákazníka zaujmout na pohled a orientace v našich prodejnách pro něj musí být snadná. Prací aranžérského týmu, který má na starosti vystavování zboží v prodejně, je určit, kde bude zboží v našich obchodech umístěno, a sestavovat plánogramy, jejichž výsledkem je co nejefektivnější vystavení. Pro zákazníky Claire’s to znamená příjemné nakupování a pro nás lepší zisk.

Mezinárodní franchisy
Kolegové z tohoto oddělení se starají o nákup, plánování, export, dopravu a alokaci pro franchisanty společnosti Claire‘s po celém světě. Upravují sortiment podle zvláštních potřeb franchisantů a jsou v kontaktu s nákupními a plánovacími týmy Claire‘s i s globálními partnery. Pomáhají plnit naše poslání, jímž je být nejoblíbenější značkou módních doplňků na světě.

Právní oddělení
Toto oddělení poskytuje právní poradenství ve všech oblastech činnosti společnosti Claire‘s. Tým spolupracuje s vedením na tvorbě a realizaci našich firemních zásad a procedur. Také přímo pracuje s externími poradci, když dojde na soudní spory.

Logistika
Oddělení logistiky se stará o tuzemský i mezinárodní pohyb veškerého našeho zboží. Vyjednává s dopravci a hledá nákladově nejefektivnější a nejrychlejší trasy, po nichž naše zboží přijíždí do distribučních center, a rozesílá produkty do tisíců prodejen Claire‘s.

Prevence ztrát
Oddělení prevence ztrát má na starosti všechny procedury v oblasti zabezpečení, krádeží a kontroly zásob ve všech našich prodejnách, na pracovištích podpory a v distribučních centrech.

Marketing
Marketingové oddělení je tvůrcem našeho globálního image. Pracuje s řadou mediálních kanálů a akcí, jejichž prostřednictvím inzeruje a propaguje značku Claire‘s. Zodpovídá také za kontrolu a řízení marketingového kalendáře a za výrobu grafických materiálů a jejich dodávání do prodejen.

Zajištění a plánování zboží
Oddělení pro zajištění a plánování zboží má na starosti sezónní plány pro celý řetězec. Tyto plány stanoví cíle v oblasti tržeb a inventáře pro všechna oddělení, která mají co do činění se zbožím a jeho zajištěním. Oddělení pro zajištění a plánování zboží spolu s nákupním a alokačním oddělením spravuje inventář pro prodejny Claire‘s na celém světě.

Nákupy vybavení
Oddělení pro nákupy vybavení zajišťuje prvotní obstarání a doplňování pomůcek a vybavení pro prodejny, pracoviště podpory a distribuční centra. Strategicky nakupuje, vyjednává a zařizuje smlouvy tak, aby dostalo lepší věci za nižší cenu.

Zajištění kvality
Hlavní náplní činnosti oddělení pro zajištění kvality je zajistit, aby byly všechny produkty, které Claire‘s po celém světě prodává, bezpečné a splňovaly zákonné požadavky a jakostní normy naší společnosti. Úkolem tohoto oddělení je sledovat všechny události a vývoj věcí, které mají vliv na výrobu našeho zboží, a neustále o nich mít aktuální přehled.

Nemovitosti a výstavba
Oddělení nemovitostí a výstavby se věnuje hledání nových míst, kde by bylo možné otevřít prodejnu, vyjednává pronájem nových prodejních prostor, stará se o uzavírky prodejen, prodlužování pronájmu a kontroly a změny nájemného. Zodpovídá také za obecné řízení portfolia, přestavby a správu majetku.

Nové strategické činnosti
Ve snaze rozšiřovat naši značku po celém světě se oddělení pro nové strategické činnosti soustředí na tvorbu nových obchodních iniciativ z analytického pohledu a realizaci nových nápadů, které vedou k většímu růstu a ziskovosti pro Claire‘s v globálním měřítku.

Prodejní provozy
Oddělení prodejních provozů má na starosti zajištění podpory našim zákazníkům i prodejnám. Včasně plánuje, organizuje a rozesílá sdělení týkající se různých programů, zavádění nových věcí a úkolů, aby se prodejny mohly soustředit na prodávání. V rámci prodejních provozů funguje komunikační oddělení, zákaznická podpora, překlady, analýza práce a údržba.