Feltételek

FONTOS! KÉRJÜK, HOGY E HASZNÁLATI FELTÉTELEKET („A FELTÉTELEKET”) GONDOSAN OLVASSA EL A WEBOLDALUNK HASZNÁLATA ELŐTT, MIVEL A FELTÉTELEK BEFOLYÁSOLJÁK TÖRVÉNYES JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT. A jelen Feltételek a clairescareers.com weboldalra vonatkoznak (függetlenül attól, hogy azt személyi számítógépről, mobiltelefonról, táblagépről vagy egyéb más eszközről érik el) (a weboldal). A weboldal a Claire’s European Services Limited (“Claire’s,” “a mi”) tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. A weboldalra lépéssel vagy annak használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket. HA NEM VÁLLALJA A JELEN FELTÉTELEK BETARTÁSÁT, AKKOR NE HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT.

Bizonyos esetekben a jelen Feltételeken túl külön szolgáltatási feltételek vagy útmutató dokumentumok további feltételeket írhatnak elő a weboldalon keresztül kínált szolgáltatásra vagy termékre („További feltételek”). Ha ellentmondás merülne fel a jelen Feltételek és bármely más További feltételek között, a További feltételek tekintendők irányadónak, kivéve, ha erről a További feltételek kifejezetten másképpen nem rendelkeznek. Kérjük, hogy olvassa át a Weboldal Titoktartási politikáját is.

Esélyegyenlőséget biztosító munkaadó

A Claire’s eleget tesz a munkahelyi diszkriminációt tiltó valamennyi alkalmazandó törvénynek. A Claire’s esélyegyenlőséget biztosító munkaadó. A Claire’s a munkatársak toborzása, alkalmazása, tanítása, anyagi megbecsülése és előléptetése során a faji, etnikai vagy nemzeti hovatartozás, vallási vagy hitbeli meggyőződés, bőrszín, nemzetiség, nem, szexuális irányultság, nemi jelleg megváltoztatására irányuló műtét, fogyatékosság, életkor, családi állapot, terhesség/anyaság, és egyéb, törvényben védett állapot figyelembevétele nélkül jár el.

A weboldal tartalma

Hacsak az ellenkezőjére nincs kifejezett állítás, minden anyag, amely a weboldalon szerepel, vagy egyébként annak részét képezi (és azok korábbi, jelenlegi és jövőbeli változatai), köztük – de nem kizárólagosan – a grafikai elemek, az elrendezés, a szövegek, az utasítások, a widget-ek, a képek, a hang és képi felvételek, a design, a hirdetések, a logók, a tartománynevek, a márkanevek és kereskedelmi identitások; minden szerzői jogdíj alá tartozó anyag (így a forrás- és tárgykódok); a weboldal kinézete; a weboldalon található anyagok összeállítása, összerakása és elrendezése; és minden egyéb, a weboldallal kapcsolatos anyag (együttesen: „a weboldal tartalma”) a Claire’s-nek, a Claire’s leányvállalatainak vagy kapcsolt vállalatainak a tulajdonában van vagy ellenőrzése, illetve licence alatt áll, és azokat illetéktelen használat, másolás és terjesztés ellen szerzői jog, márkanév, szabadalom, a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó és egyéb törvények, szabályok, szabályzatok és nemzetközi egyezmények védik.

A weboldal tartalma kizárólag általános tájékoztatásra és használatra szolgál. A tartalmat bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Különösképpen igaz ez a weboldalon meghirdetett állásajánlatokra, amelyeket bármikor, bármilyen oknál fogva visszavonhatunk vagy módosíthatunk. Nem kötelességünk a weboldalon meghirdetett állások betöltése.

A weboldal tartalmát sem részben sem egészben nem szabad másolni, reprodukálni, letölteni vagy bármilyen más módon terjeszteni a Claire’s kifejezett engedélye nélkül, hacsak azt a jelen Feltételek kifejezetten meg nem engedik. Tilos a weboldal tartalmának bármilyen engedély nélküli felhasználása.

A weboldal tartalmának semmilyen része sem tekinthető állásajánlatnak a Claire’s részéről, és semmilyen módon sem tekinthető állásajánlattal kapcsolatos feltételek meghatározásának (ideértve a munkaköri leírást, munkakörülményeket vagy munkakörnyezetet). A személyes adatoknak az interneten (vagy e-mailben) történő továbbításával járó valamennyi kockázat kizárólag Önt terheli. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha az Ön által elküldött bármilyen állásjelentkezést nem, vagy csak részben kapjuk meg, illetve azért, ha az ilyen jelentkezést nem dolgozzuk fel, illetve azzal kapcsolatban nem intézkedünk. Nem vagyunk kötelesek visszaigazolni a beérkezett állásjelentkezéseket, ellenőrizni, hogy a jelentkezésben megadott adatok helyesek-e, továbbá nem vagyunk kötelesek értesíteni Önt a jelentkezés eredményéről, és nem vagyunk kötelesek visszajelzést adni a jelentkezésével kapcsolatban.

FELHÍVÁS HARMADIK FÉLNEK MINŐSÜLŐ WEBOLDALAK RÉSZÉRE: Ha weboldalunk valamely tartalma az Önök weboldalával összefüggésben vagy egyébként jelenik meg, az továbbra is kizárólagos tulajdonunkat képezi, és nem jelenti azt, hogy bármilyen szellemi tulajdonjogot átadunk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy felszólítsuk Önöket, hogy hagyjanak fel weboldalunk bármely tartalmának használatával, Önök pedig kötelesek eleget tenni e felszólításnak.

Az Ön weboldal használati engedélye

A jelen Feltételek betartásának szigorú megkövetelése mellett a Claire’s korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható és nem átadható engedélyt ad Önnek arra, hogy egyetlen számítógépen letöltse, megtekintse és/vagy lejátssza a weboldal tartalmának egy példányát saját, nem kereskedelmi célú használatra, feltéve, hogy: (a) Ön érintetlenül hagy minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi értesítést az eredeti tartalomban, illetve a tartalomról készített másolatban; (b) Ön nem használja a weboldal tartalmát oly módon, ami azt sugallja, hogy Ön kapcsolatban állna bármely termékünkkel, szolgáltatásunkkal vagy márkánkkal; (c) Ön nem módosítja a weboldal tartalmát; (d) nem engedélyezi, illetve nem segít harmadik személynek, továbbá nem bujt fel harmadik személyt (függetlenül attól, hogy ebből Önnek van-e haszna, vagy nincs) arra: (i) hogy a weboldal bármely szoftveréhez tartozó tárgykódot, HTML, JavaScript vagy egyéb kódot másoljon vagy adaptáljon; vagy (ii) visszatervezzen, visszafordítson, módosítson vagy próbáljon megfejteni olyan forráskódot, amelyet a weboldal a saját oldalainak a generálásához hoz létre, vagy bármely, a weboldalon keresztül elérhető szoftvert, egyéb terméket vagy folyamatot módosítson; valamint (e) Ön nem helyez el sem kódot, sem terméket azért, hogy a weboldal tartalmát a felhasználói élményt befolyásoló módon manipulálja.

Ezen túlmenően Ön vállalja, hogy: (a) nem használ robotot, webbejárót, rover, scraper programot vagy bármilyen más adatbányászati technológiát, továbbá automata vagy kézi vezérlésű programot ahhoz, hogy a weboldal tartalmát figyelje, tárolja, keretezze, kimaszkolja, kiszedje, másolja vagy terjessze (kivéve, ha ezt szokványos kereső vagy böngésző használatával éri el), továbbá (b) tudomásul veszi, hogy tilos a weboldal tartalmát módosítani, keretezni, reprodukálni, archiválni, értékesíteni, kölcsönözni, bérbe adni, cserélni, derivatív munkák készítéséhez használni, papír- vagy elektronikus formátumban kiadni, nyilvánosan előadni, lejátszani, terjeszteni, forgalmazni, közvetíteni, ismételten átadni, vagy harmadik félnek továbbítani, vagy harmadik félnek minősülő weboldalon, vagy egyébként a jelen Feltételekben meghatározottól eltérő vagy a Claire’s által írásban nem engedélyezett célra használni.

Alkalmazottakra vonatkozó tartalom

A weboldalra felkerülhet az alkalmazottak profilja és a róluk szóló munkaadói véleményezés. Az ilyen jellegű információkat csak az alkalmazottak hozzájárulásával tesszük fel a honlapra, és az alkalmazottak bármikor kérhetik azok eltávolítását.

Az elfogadható használatról szóló irányelv

A weboldal használata során tilos: (i) a törvénysértés; (ii) a Claire’s vagy bármely harmadik fél jogainak megsértése, ideértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogok megsértését; (iii) vírusok, malware programok, trójai falovak és egyéb más káros, bomlasztó vagy romboló fájlok, vagy olyan dolgok feltöltése vagy átküldése, amelyek gátolják a weboldal harmadik felek által történő, megszakítás nélküli és élvezetes használatát; és/vagy (iv) más személy adatainak, fiókjának, jelszavának, szolgáltatásának vagy rendszerének a használata, vagy annak megkísérlése kivéve, ha ezt kifejezetten engedélyezték. Ön kijelenti és vállalja, hogy eleget tesz a fenti elfogadható használatra vonatkozó irányelvnek.

Tartalom szociális célú terjesztése

A Claire’s korlátozott és visszavonható engedélyt adhat Önnek — de csak kifejezett, írásbeli engedély formájában — arra, hogy a weboldal tartalmát bizonyos, meghatározott személyes célra használja az ilyen célra időről időre rendelkezésre bocsátott digitális nyomtatványokon keresztül (“Szociális célú terjesztés”). A Szociális célú terjesztésre vonatkozó kifejezett írásbeli engedély az alábbi személyes felhasználásra vonatkozhat: (a) weboldal tartalmának barátoknak vagy ismerősöknek történő ingyenes elküldése; (b) a weboldal tartalmának személyes weboldalon történő elhelyezése és bemutatása; vagy (c) a weboldal tartalommásolatának olyan harmadik félnek minősülő weboldalra való feltöltése és bemutatása, amely engedélyezi a felhasználóknak tartalmak feltöltését, mindaddig amíg a feltöltés engedélyezett a harmadik félnek minősülő weboldal feltételei szerint, és feltéve, hogy a harmadik félnek minősülő weboldal nem szed díjat az ilyen anyagokhoz való hozzáférésért, illetve nem társítja azokat az anyagokat termékekkel, szolgáltatásokkal vagy hirdetéssel. Ha ezt a weboldal kifejezetten engedélyezi és lehetővé teszi, akkor végezhet szociális célú terjesztést a jelen Feltételek szerint, de kifejezett, írásbeli engedélyünk nélkül nem használhatja, engedélyezheti, terjesztheti, reprodukálhatja, illetve más módon nem hasznosíthatja a weboldal tartalmának egyik részét sem.

Tagság és regisztráció

A weboldal bizonyos részei kötelezővé tehetik a regisztrációt, vagy adatokat kérhetnek ahhoz, hogy Ön használhasson bizonyos funkciókat, vagy hozzáférjen bizonyos tartalmakhoz. A regisztráció lehetővé teszi Önnek, hogy elmentse kereséseit, és további funkciókhoz való hozzáférést biztosít. Nem szükséges regisztrálnia magát ahhoz, hogy jelentkezzen egy állásra. Az ilyen információk megadása teljesen fakultatív. Ha azonban úgy dönt, hogy nem ad meg ilyen információkat, akkor előfordulhat, hogy nem fér hozzá a weboldal bizonyos tartalmaihoz, és nem használhatja a weboldal bizonyos funkcióit. Ha a weboldalon adatokat ad meg, akkor vállalja, hogy csak valós, pontos, aktuális és teljes információkat ad meg, továbbá vállalja, hogy azokat szükség szerint frissíti, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

Ha regisztrálja magát weboldalunkon, akkor vállalja és elfogadja a felelősséget az Ön fiókjában vagy jelszava alatt történő tevékenységekért, továbbá vállalja, hogy tagsági viszonyát, illetve a tagsággal járó jogait nem értékesíti, nem adja át, illetve nem ruházza át. Önt terheli a felelősség a jelszó védelméért (amennyiben van jelszava), illetve azért, hogy korlátozza a számítógépéhez (vagy más internethez való csatlakozást lehetővé tévő eszközhöz) való hozzáférést annak érdekében, hogy mások ne férjenek hozzá a weboldal jelszóval védett részéhez teljes nevének, vagy a neve egy részének a felhasználásával. A Claire’s fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint, az Ön előzetes értesítése, illetve felelősségvállalás nélkül megszüntesse a fiókját, vagy más módon megtagadja Öntől a hozzáférést.

Linkek és tartalom

A weboldal vagy a weboldalról kapott kommunikációk tartalmazhatnak harmadik félnek minősülő weboldalakra mutató linkeket, vagy a weboldalunk tartalmazhat olyan harmadik félhez tartozó tartalmakat, amelyek ellenőrzése, karbantartása és engedélyezése nem a mi feladatunk. Az ilyen harmadik félnek minősülő weboldalakra lépéshez először el kell hagynia a mi weboldalunkat. Harmadik félnek minősülő weboldal, illetve annak tartalma fölött nincs ellenőrzésünk, és Ön kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozunk az ilyen weboldalakért, többek között, de nem kizárólagosan, azok tartalmáért, irányelveiért, hibáiért, promócióiért, termékeiért, szolgáltatásaiért, intézkedéseiért és/vagy az ilyen harmadik felek vagy azok weboldalai által okozott, azokkal kapcsolatos, vagy azokból eredő kárért, veszteségért vagy sikertelenségért. A JELEN WEBOLDALON (clairescareers.com) VAGY AZON KERESZTÜL MÁSOKKAL FOLYTATOTT LEVELEZÉSE ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÁSA, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁT VAGY AZOK ELLENÉRTÉKÉNEK A KIFIZETÉSÉT, TOVÁBBÁ AZ ILYEN KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK, SZAVATOSSÁGOK ÉS ÁLLÍTÁSOK KIZÁRÓLAG ÖN ÉS AZ ADOTT HARMADIK FÉL KÖZÖTT ÉRVÉNYESEK. A CLAIRE’S ARRA BIZTATJA ÖNT, HOGY HA HARMADIK FÉLNEK MINŐSÜLŐ WEBOLDALRA LÁTOGAT, MINDIG OLVASSA ÁT ANNAK IRÁNYELVEIT, SZABÁLYAIT, FELTÉTELEIT ÉS SZABÁLYZATAIT, IDEÉRTVE A TITOKTARTÁSI POLITIKÁT ÉS A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET IS.

A Claire’s visszavonható engedélyt ad Önnek a weboldalhoz való kapcsolódáshoz feltéve, hogy az Ön weboldala, vagy a weboldalhoz csatlakozó bármely harmadik félnek minősülő weboldal: (a) a weboldal semmilyen tartalma köré nem rak keretet, illetve nem hoz létre böngésző vagy határ környezetet, illetve a weboldal semmilyen részét sem tükrözi; (b) nem sugallja azt, hogy a Claire’s vagy a weboldal engedélyezi vagy szponzorálja őt vagy a termékeit, kivéve ha ehhez a Claire’s előzetesen írásban hozzájárult; (c) nem tartalmaz valótlan információt a Claire’s cégről, termékeiről és szolgáltatásairól, és semmilyen módon nem becsmérli, ócsárolja vagy a Claire’s véleménye szerint más módon nem rontja a Claire’s-nek vagy szolgáltatásainak és termékeinek a hírnevét; (d) a Claire’s előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használja a Claire’s egyetlen védjegyét sem; (e) nem tesz fel olyan tartalmat, amely (a Claire’s saját megítélése szerint) ízléstelen, sértő vagy más módon kifogásolható; és (f) az Ön, vagy a linket elhelyező személy tulajdonában és ellenőrzése alatt áll, vagy egyéb módon engedélyezi Önnek az ilyen link engedélyezését a jelen Feltételek mellett. A weboldalra való csatlakozással Ön vállalja, hogy eleget tesz, illetve folyamatosan eleget fog tenni a fenti kapcsolódási követelményeknek.

A jelen Feltétekben található ellentétes rendelkezések ellenére a Claire’s fenntartja a jogot arra, hogy saját és abszolút belátása szerint bármilyen oknál fogva megtiltsa a weboldalhoz való kapcsolódást még akkor is, ha a kapcsolódás megfelel a fenti előírásoknak.

Mobil funkciók

A weboldal kínálhat olyan funkciókat és szolgáltatásokat, amelyek mobiltelefonról vagy más mobil eszközökről érhetők el. E funkciók közé tartozhat, de nem kizárólagosan, az a képesség, hogy tartalmat töltsön fel a weboldalra, üzeneteket fogadjon a weboldalról, alkalmazásokat töltsön le a mobiltelefonjára, vagy elérje a weboldal funkcióit (együttesen: a „mobil funkciók”). A mobil szolgáltató standard üzenetküldési, adattovábbítási és egyéb díjakat számolhat fel. A díjak és illetékek a mobil számláján jelentkeznek, vagy az előre fizetett egyenlegéből kerülnek levonásra. A mobil szolgáltató letilthatja vagy korlátozhatja egyes mobil funkciók használatát, illetve előfordulhat, hogy bizonyos mobil funkciók nem kompatibilisek a szolgáltatójával vagy a mobil eszközével. Ilyen ügyekben vegye fel a kapcsolatot a mobil szolgáltatójával. A mobil funkciók opcionális letiltásával kapcsolatos útmutatást a Mobil funkciók részben olvashatja. Az útmutatás tipikusan egy kulcsszó elküldését kéri (pl., “STOP,” “LEÁLL”, “LEMOND,” “VÉGE,” “LEMOND,” “FELHAGY,” stb.) a mobil funkcióra vonatkozó rövid kódra (shortcode).

Ha regisztrálta magát a mobil funkciókra, akkor vállalja, hogy értesíti a Claire’s-t, ha változik a mobil telefonszáma, továbbá frissíti a fiókját/fiókjait a weboldalon, hogy az/azok tükrözzék e változást.

Az Ön biztosítékai

Ön állítja és szavatolja, hogy: (i) legalább a lakhelye szerinti illetékességi területen nagykorúnak számít, és hogy az Ön illetékességi területén szerződéskötési jogosultsággal és képességgel rendelkezik a jelen Feltételeken keresztül, illetve jogosult és képes e Feltételeket betartani, vagy ha Ön kiskorú, valamelyik szülője vagy gondviselője elolvasta és elfogadta az Ön nevében e Feltételeket; (ii) minden információ, amelyet Ön a Claire’s-nek megad, pontos és teljes; (iii) Ön jogosult és a későbbiekben is jogosult lesz a jelen Feltételekből adódóan kötelezettségeket vállalni, illetve azokat teljesíteni. Továbbá vállalja, hogy az Ön feladata beszerezni és karban tartani minden olyan telefont, számítógépes hardvert és más eszközt, amely szükséges a weboldal eléréshez és használatához, továbbá tudomásul veszi, hogy az ezekkel kapcsolatos díjak Önt terhelik.

Garanciavállalás kizárása a mi részünkről

A WEBOLDALT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A WEBOLDALON LÉVŐ TARTALMAT, „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN”, „AHOGY ELÉRHETŐ” ÉS „HIBÁKKAL EGYÜTT” TESSZÜK ELÉRHETŐVÉ. A TÖRVÉNY ADTA MAXIMÁLIS KERETEKEN BELÜL A CLAIRE’S ÉS ALKALMAZOTTAI, MENEDZSEREI, TISZTSÉGVISELŐI, RÉSZVÉNYESEI, ÜGYNÖKEI, BESZÁLLÍTÓI ÉS ALVÁLLALKOZÓI (EGYÜTTESEN A „CLAIRE’S FELEK”) SEM KIFEJEZETTEN, SEM RÁUTALÁSSAL NEM ADNAK TÉNYÁLLÍTÁST, GARANCIÁT VAGY MEGERŐSÍTÉST AZ ALÁBBIAKKAL KAPCSOLATBAN: (A) A WEBOLDAL; (B) A WEBOLDALON VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL MEGADOTT TARTALOM; (C) A LETÖLTÉSEK VAGY WIDGET-EK; (D) A FELHASZNÁLÓI TARTALOM; (E) A WEBOLDALON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT FUNKCIÓK; (F) A WEBOLDALON AJÁNLOTT VAGY OTT HIVATKOZOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY UTASÍTÁSOK; VAGY (G) A CLAIRE’S RÉSZÉRE VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT INFROMÁCIÓKNAK A BIZTONSÁGA.

A CLAIRE’S FELEK SE NEM ÁLLÍTJÁK, SE NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDALON LÉVŐ FUNKCIÓK HIBA NÉKÜLIEK, ILLETVE FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐKÉPESEK LESZNEK; HOGY A HIÁNYOSSÁGOKAT KORRIGÁLNI FOGJÁK; VAGY HOGY A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDALT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER MENTES MINDEN KÁROS ELEMTŐL, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT VÍRUSOKTÓL. A CLAIRE’S FELEK SE NEM ÁLLÍTJÁK, SE NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A WEBOLDALON LÉVŐ INFROMÁCIÓK (IDEÉRTVE AZ UTASÍTÁSOKAT IS) PONTOSAK, TELJESEK, HELYESEK, MEGFELELŐEK, HASZNOSAK, IDŐSZERŰEK, MEGBÍZHATÓAK, STB. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT. A CLAIRE’S FELEK NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A WEBODAL HASZNÁLATA MINDEN ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEN JOGSZERŰ, ÉS A CLAIRE’S FELEK KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK ENNEK GARANTÁLÁSÁT. EGYES ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEKEN KORLÁTOZOTT VAGY TILOS A FELTEHETŐ VAGY EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI GARANCIÁRÓL VALÓ LEMONDÁS NEM ALKALMAZHATÓ E FELTÉTELEKRE AZ ILYEN ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEK TÖRVÉNYEINEK HATÁSKÖRÉBEN.

A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL, ILLETVE ANNAK HASZNÁLÁSÁVAL ÖN VÁLLALJA ÉS GARANTÁLJA, HOGY TEVÉKENYSÉGEI NEM ÜTKÖZNEK TÖRVÉNYBE AZOKON AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEKEN, AMELYEKEN A WEBLAPRA RÁKAPCSOLÓDIK, VAGY AZT HASZNÁLJA.

A CLAIRE’S FELEK NEM ELLENŐRZIK A FELHASZNÁLÓI VAGY EGYÜTTMŰKÖDŐI TARTALMAKAT, AZOKÉRT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET, ÉS AZT AZ ESETET KIVÉVE, AMIKOR VALAMELY CLAIRE’S FÉL GONDATLANSÁGÁBÓL EREDŐ HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KÖVETKEZIK BE, VAGY AZ ALÁBBI JOGNYILATKOZAT KORLÁTOZNÁ VALAMELY CLAIRE’S FÉL CSALÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉT, A CLAIRE’S FÉL MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGET ELHÁRÍT OLYAN SZEMÉLYEKKEL VAGY SZEVEZETEKKEL SZEMBEN (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZOKAT A SZEMÉLYEKET, AKIK ILYEN FELHASZNÁLÓI VAGY EGYÜTTMŰKÖDŐI TARTALMAKRA HAGYATKOZNAK VAGY AZOKAT HASZNÁLJÁK) OLYAN VESZTESÉG VAGY (TÉNYLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY EGYÉB) KÁR, SÉRÜLÉS, KERESET VAGY BÁRMILYEN MÁS TÍPUSÚ VAGY JELLEGŰ OK MIATT, MELY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRT FELHASZNÁLÓI VAGY EGYÜTTMŰKÖDŐI TARTALMON ALAPSZIK, VAGY ABBÓL ERED.

Felelősség korlátozása; joglemondás

AZT AZ ESETET KIVÉVE, AMIKOR VALAMELY CLAIRE’S FÉL GONDATLANSÁGÁBÓL EREDŐ HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KÖVETKEZIK BE, VAGY AZ ALÁBBI JOGLEMONDÁS KORLÁTOZNÁ VALAMELY CLAIRE’S FÉL CSALÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉT, A CLAIRE’S FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR MIATT (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁMRILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, GAZDASÁGI, PÉLDAÉRTÉKŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉG VAGY KÁR, VAGY ELMARADT HASZON, HÍRNÉV VESZTÉS, ADATVESZTÉS MIATT, MÉG AKKOR SEM, HA EZ ELŐRE LÁTHATÓ VOLT, VAGY HA ERRE A CLAIRE’S FELEKET ELŐRE FIGYELMEZTETTÉK, VAGY HA AZOK TUDHATTAK VOLNA ILYEN POTENCIÁLIS KÁRRÓL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉS ALAPJÁN, GONDATLANSÁGBÓL, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK A TILALMA VAGY JOGELLENESSÉG MIATT KÖVETKEZETT BE (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, HA AZT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN GONDATLANSÁG, VIS MAJOR ESEMÉNY, TÁVKÖZLÉSI HIBA, VAGY A WEBOLDAL ELTULAJDONÍTÁSA VAGY ELPUSZTÍTÁSA OKOZTA) AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KAPCSOLÓDNAK AZ ALÁBBIAKHOZ: (A) A WEBOLDALHOZ; (B) A WEBOLDALON LÉVŐ TARTALOMHOZ; (C) LETÖLTÉSEKHEZ VAGY WIDGET-EKHEZ; (D) FELHASZNÁLÓI TARTALOMHOZ; (E) A WEBOLDAL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ, A HASZNÁLAT LEHETETLENSÉGÉHEZ VAGY A WEBOLDAL TELJESÍTMÉNYÉHEZ; (F) BÁRMILYEN INTÉZKEDÉSHEZ, AMELY KAPCSOLATBAN ÁLL A CLAIRE’S FELEK VAGY RENDVÉDELMI HATÓSÁGOK ÁLTAL INDÍTOTT, A WEBOLDAL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA IRÁNYULÓ VIZSGÁLATTAL; (G) BÁRMILYEN INTÉZKEDÉSHEZ, AMELYET SZERZŐI JOGDÍJJAL VAGY EGYÉB TULAJDONOSI JOGOKKAL KAPCSOLATBAN TETTEK; (H) A WEBOLDAL MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HIBÁHOZ VAGY MULASZTÁSHOZ; VAGY (I) A FELHASZNÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPÉNEK, HARDVERJÉNEK, SZOFTVERJÉNEK, MOBILTELEFONJÁNAK, MODEMJÉNEK VAGY EGYÉB BERENDEZÉSÉNEK VAGY TECHNIKAI ESZKÖZÉNEK MEGHIBÁSODÁSÁHOZ, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A BIZTONSÁGI ELEMEK MEGSÉRTÉSÉBŐL, VÍRUSTÓL, PROGRAMHIBÁTÓL, JOGOSULATLAN MÓDOSÍTÁSBÓL, CSALÁSTÓL, HIBÁTÓL, MULASZTÁSBÓL, MEGSZAKÍTÁSBÓL, ELÉGTELENSÉGBŐL, ÜZEMELTETÉSI VAGY TOVÁBBÍTÁSI KÉSEDELEMBŐL, A SZÁMÍTÓGÉPES VONAL VAGY HÁLÓZAT MEGHIBÁSODÁSÁBÓL, VAGY BÁRMELY EGYÉB MŰSZAKI VAGY EGYÉB MEGHIBÁSODÁSBÓL VAGY LEÁLLÁSBÓL EREDŐ KÁRHOZ.

ÖN VÁLLALJA, HOGY AMENNYIBEN A CLAIRE’S CSELEKEDETEIBŐL VAGY MULASZTÁSAIBÓL EREDŐ KÁRT, VESZTESÉGET VAGY SÉRÜLÉST SZENVED EL, ÉS HA AZ ÖNNEK OKOZOTT KÁR NEM JAVÍTHATATLAN, VAGY NEM ELEGENDŐ AHHOZ, HOGY A CLAIRE’S FELEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ BÁRMELY WEBOLDAL, TULAJDON, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY MÁS TARTALOM HASZNOSÍTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁT ELŐÍRÓ VÉGZÉSÉRT FOLYAMODJON, ÖNNEK NINCS JOGA MEGAKADÁLYOZNI VAGY KORLÁTOZNI A CLAIRE’S FELEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ BÁRMELY WEBOLDAL, TULAJDON, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY MÁS TARTALOM FEJLESZTÉSÉT, LÉTREHOZÁSÁT, TERJESZTÉSÉT, REKLÁMOZÁSÁT VAGY HASZNOSÍTÁSÁT.

Kártérítés

Ön vállalja, hogy gondoskodik a Claire’s felek védelmezéséről, költségtérítéséről, kártalanításáról és kármentességéről minden olyan kereset, kár, költség, vizsgálat, felelősség, végzés, rendezés és költség, így az ügyvédi költségek tekintetében is, amelyek közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból erednek, vagy azokhoz kapcsolódnak: (a) a weboldal Ön általi használata vagy a weboldallal kapcsolatos tevékenységek; (b) a jelen Feltételek Ön által (ténylegesen vagy állítólagosan), vagy előreláthatóan elkövetett megsértése; (c) törvény, szabály, szabályzat, törvénykönyv, jogszabály, rendelet, állami vagy államinak minősülő hatóság rendeletének vagy utasításának Ön általi megsértése, ideértve, korlátozás nélkül, valamennyi szabályozási, adminisztratív és törvénykezési hatóságot; (d) az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén keresztül továbbított olyan információ vagy anyag (még akkor is, ha azt nem Ön küldte el), amely sérti, megszegi vagy jogtalanul elsajátítja egy másik személy valamilyen szerzői jogát, kereskedelmi identitását, üzleti titkát, kereskedelmi megjelenését, szabadalmát, nyilvánosságát vagy titkát, vagy bármilyen személyt rágalmaz; (e) az Ön által tett bármilyen hamis állítás; (f) az Ön adatainak a Claire’s felek általi használata a jelen Feltételek, a Titoktartási politika, vagy az Ön és a Claire’s között létrejött bármilyen más írásbeli megállapodás alapján; vagy (g) felhasználói tartalom. Ön köteles a Claire’s felek által előírt mértékben maximálisan együttműködni az egyes keresetekkel szembeni védelemben. A Claire’s felek fenntartják a jogot arra, hogy a jelen szakasz hatáskörébe tartozó bármely kereset tekintetében kizárólagos védelmet és irányítást feltételezzenek, és Ön a Claire’s felek megfelelően felhatalmazott munkatársának előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen keresetet nem rendezhet.

A szerződés hatályossága és megszűnése

A Claire’s fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint megszüntesse az Ön hozzáférését a weboldalhoz, illetve részben vagy egészben megakadályozza annak használatát előzetes értesítés vagy kötelezettségvállalás nélkül, ideértve, de nem kizárólagosan, ha a Claire’s úgy véli, hogy Ön nem a jelen Feltételeknek vagy bármely Kiegészítő Feltételnek megfelelően használja a weboldalt. A Claire’s arra is fenntartja a jogot, hogy kivizsgálja a jelen Feltételek gyanított megsértését. A jelen Feltételek bármilyen megsértéséről tájékoztathatjuk a rendvédelmi hatóságokat.

A weboldalhoz való hozzáférés megszűnésével, vagy a Claire’s felszólítására a jelen Feltételek alapján Önre ruházott jogok azonnal érvényüket vesztik, Ön pedig vállalja, hogy: (a) azonnal felhagy a weboldal használatával; (b) megsemmisíti a weboldalról letöltött valamennyi tartalmat és azzal kapcsolatos dokumentumokat; és (c) amennyiben szükséges, tartozását a Claire’s cég felé teljes mértékben rendezi a jogosultság megszüntetésétől számított harminc (30) napon belül, és folyamatosan fizeti a jelen Feltételek alapján a Claire’s cég részére fizetendő egyéb más összegeket.

A Claire’s fenntartja magának azt a kizárólagos jogot is, hogy előzetes értesítés mellett vagy anélkül bármikor, illetve időnként ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy egészben módosítsa, visszavonja, felfüggessze vagy törölje a weboldalon elérhető tartalmakat vagy információkat, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldallal kapcsolatos valamennyi tevékenység leállítását. Ön tudomásul veszi, hogy a Claire’s nem tartozik felelősséggel sem Önnek, sem bármely harmadik félnek a weboldal teljes vagy részleges módosítása, felfüggesztése vagy leállítása miatt. A Claire’s fenntartja a jogot arra is, hogy díjat számítson fel a teljes körű vagy részleges weboldal használatért, és hogy időről időre saját belátása szerint módosítsa a használati díjat.

A weboldal helye és a területi korlátozások

A weboldalon lévő információkat senki és semmilyen szervezet nem terjesztheti, illetve nem használhatja olyan illetékességi területen vagy országban, ahol azok terjesztése és használata törvénybe vagy szabályzatba ütközik, vagy amelyek regisztrációs kötelezettséget rónának a Claire’s az ilyen illetékességi területen vagy országban. A Claire’s az Egyesült Királyságban működő irodákból ellenőrzi és üzemelteti a weboldalt. Ha valaki az Egyesült Királyságon kívülről használja a weboldalt vagy lép a weboldalra, a saját akaratából teszi ezt, és köteles betartani az internetes magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó brit törvényeket, ha és amennyiben ilyen törvények alkalmazandók. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a weboldal elérhetőségét és/vagy bármely tartalmat, programot, terméket, szolgáltatást vagy egyéb ott leírt vagy elérhető funkciót bármikor, saját belátásunk szerint korlátozzuk bármely személy, földrajzi terület vagy illetékesség irányában, továbbá hogy korlátozzuk az ilyen tartalom, program, termék, szolgáltatás vagy egyéb általunk biztosított funkció mennyiségét.

Ön vállalja, hogy betart minden olyan szabályt, törvényt és szabályzatot, amelyek a weboldal Ön általi használatára vonatkoznak, ideértve, de nem kizárólagosan, a szoftverek vagy adatok használatára vagy továbbítására vonatkozó szabályokat, törvényeket és szabályzatokat.

Irányadó jog; viták

A jelen feltételeket Anglia és Wales törvényei szabályozzák, és az azok értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták rendezése az angol és walesi bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Vegyes rendelkezések

Az, ha a Claire’s nem reagál a jelen Feltételek Ön vagy mások által történő megsértésére, nem minősül joglemondásnak, és nem korlátozza a Claire’s ezen vagy a Feltételek további megszegésével kapcsolatos jogait. A jelen Feltételek bármelyikének Claire’s általi feladása csak akkor lép érvénybe, ha azt írásban teszik meg, és a lemondást a Claire’s szabályosan felhatalmazott képviselője írja alá. A jelen Feltételek nem módosulnak sem a felek által tanúsított magatartás, sem pedig kereskedési gyakorlatuk alapján. A Claire’s a jelen Feltételekből következő jogait és kötelezettségeit bármikor bárkire átruházhatja anélkül, hogy erről Önt előre értesítené. A jelen Feltételeket Ön csak a Claire’s előzetes írásbeli hozzájárulása alapján ruházhatja át másra. Ha a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése jogellenessé, érvénytelenné vagy bármilyen oknál fogva érvényesíthetetlenné válna, az adott rendelkezést a jelen feltételektől különállónak kell tekinteni, és az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát. A szakaszcímek csak kényelmi szempontokat szolgálnak, de sem jogi, sem szerződéses hatásuk nincsen. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételeket nem fogják a Claire’s ellen értelmezni amiatt, hogy azokat a Claire’s szövegezte.

A Claire’s céget nem terheli és vélelmezhetően sem terheli Önnel szemben felelősség a jelen Feltételekből eredő kötelezettségeinek a megszegéséért, a késedelmes vagy elmaradt teljesítésért, ha ezt a Claire’s ésszerű ellenőrzésén kívül eső körülmény okozza, többek között, de nem kizárólagosan, vis major esemény, terrorista cselekmény, baleset, tűz, áradás, sztrájk, munkaügyi vita, műszaki hiba, a leszállítandó áruk, anyagok, munkaerő vagy szállítás hiánya vagy késedelme, a közüzemi vagy internet szolgáltatások megszakadása, kormányzati egység vagy szerv bármilyen intézkedése, vagy hasonló, illetve egyéb okok miatt.

Módosítások

A Claire’s fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, illetve kiegészítse („Aktualizált feltételek”). Ön elfogadja, hogy az Aktualizált feltételekről azoknak a weboldalon történő közzétételével tájékoztatjuk, illetve az Aktualizált feltételek feltöltése után a weboldal Ön részéről történő használata (vagy egyéb, általunk ésszerűen meghatározott tevékenységben való részvétel) az Aktualizált feltételek Ön általi elfogadását jelenti. Ezért a weboldal használata előtt szíveskedjék a jelen Feltételeket elolvasni. Az Aktualizált feltételek azok feltöltésével egy időben, vagy az Aktualizált feltételekben meghatározott későbbi napon válnak hatályossá, és attól kezdve vonatkoznak a weboldal Ön általi használatára.

Elérhetőség

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Claire’s European Services Limited, az Angliában és Walesben a 06540979 számon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye: Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Erdington, Birmingham B24 8DW.

Amennyiben a jelen Megállapodással kapcsolatban bármilyen kérdése vagy aggodalma lenne, forduljon hozzánk e-mailben a legal@claires.com címen.