Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website www.clairescareers.com (de ‘Website’), ongeacht de wijze van opening en/of gebruik, via persoonlijke computer, mobiele telefoon, tablet of anders, onder het beheer van Claire’s European Services Limited (“Claire’s,” “wij,” “onze,” of “ons”) de “Website”). In het onwaarschijnlijke geval dat Claire’s informatie die werd verzameld op een verkooplocatie combineert met informatie verzameld via de Site, dat zal dit Privacybeleid van toepassing zijn op de gecombineerde informatie.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op informatie verzameld via de Website en niet op enige informatie verzameld via een andere website van Claire’s of offline (tenzij specifiek aangegeven).

Het doel van dit Privacybeleid is om u op de hoogte te stellen van de soorten gegevens die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan deze Website, de manier waarop we de gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven en onze inspanningen om de informatie te beschermen.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door. Lees daarnaast ook onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Website en de inhoud die u verzendt naar de Website.

COOKIES

Deze Website gebruikt cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, de doelen van deze cookies en uw cookie-opties, raadpleegt u ons Cookie-beleid.

INHOUD VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid behandelt het volgende:

SOORTEN GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

HOE WE DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN

DELEN EN VRIJGEVEN VAN GEGEVENS

TOEGANG EN CORRECTIE/BIJWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

UW KEUZES

INHOUD VAN DERDEN EN ANDERE WEBSITES

INFORMATIE VOOR HUIDIGE WERKNEMERS VAN CLAIRE’SVEILIGHEIDSPECIALE PRIVACYMELDING VOOR OUDERS

MELDING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIAINFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE

INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN

KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN EN UW AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID

VRAGEN? CONTACT


SOORTEN GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

Wij verzamelen mogelijk de volgende soorten gegevens:

Automatische verzameling van informatie over websitegebruik en apparaatidentificatie

Wij en onze serviceproviders van derden, inclusief enige inhoudproviders, gebruiken mogelijk verschillende technologieën om automatisch of passief bepaalde informatie te vergaren tijdens uw bezoek of interactie met de Website (‘Gebruiksinformatie’) U kunt meer informatie verkrijgen over ons gebruik van deze technologie en uw rechten hier in ons Cookiebeleid.

Informatie die u aan ons geeft

Door uw interesse te registreren of een sollicitatie naar ons te verzenden, geeft u ons toelating om uw persoonlijke gegevens te verwerken als onderdeel van ons aanwervingsproces. Wij kunnen u vragen om ons verschillende gegevens te verlenen in twee grote categorieën: (1) “Persoonsgegevens (informatie waarmee u in redelijke mate kunt worden geïdentificeerd, zoals uw volledige naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, naast relevante informatie voor uw sollicitatie, zoals opleiding en beroepservaring en enige andere informatie over u in een CV die u naar ons verzendt); en (2) demografische en gelijkaardige informatie, zoals informatie over uw voorkeuren en interesses. Als wij demografische of gelijkaardige informatie combineren met de Persoonsgegevens die wij verzamelen, dan zullen wij de gecombineerde gegevens behandelen als Persoonsgegevens onder dit Privacybeleid.

U mag ervoor kiezen om u te registreren op de Website door ons uw e-mailadres en bepaalde vereiste Persoonsgegevens te geven. Met deze registratie kunt u zoekopdrachten opslaan en wordt u andere gelijkaardige functies aangeboden. U bent niet verplicht om te registreren om te solliciteren voor een vacature. Hoewel registratie optioneel is, kunt u toegang verkrijgen tot bijkomende functies op de Website door te registreren en ons Persoonsgegevens te verlenen. Gebruik uw echte naam of de naam van een andere echte persoon niet als uw gebruikersnaam.

Informatie die derden over u verlenen

Wij ontvangen mogelijk gegevens van derden over u tijdens het proces voor de verificatie van de informatie die u ons geeft. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie inwinnen over uw loopbaan en academische resultaten. Wij kunnen de informatie die wij ontvangen van andere bronnen combineren met informatie verzameld via de Website. Tenzij wij u anders informeren op het moment dat u uw Persoonlijke gegevens verleent, zullen wij dit Privacybeleid toepassen op alle Persoonsgegevens verkregen van derden.

HOE WE DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN

De Website mag gegevens over u, inclusief Persoonsgegevens en Gebruiksinformatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Het in overweging nemen van uw sollicitatie voor tewerkstelling bij Claire’s
• Contact met u opnemen over uw sollicitatie (inclusief, maar niet beperkt tot e-mail, telefoon en post;
• Kwesties oplossen met betrekking tot aanwerving en informatie beheren over aanwervingsinitiatieven;
• Opstellen van vereiste overheidsrapporten en interne statistieken;
• U de mogelijkheid geven om deel te nemen aan functies die wij aanbieden of om verwante klantenservice te leveren, inclusief, zonder beperking, om uw vragen, klachten of commentaren te beantwoorden en om uw sollicitatie te verwerken;
• Uw registratie op de Website verwerken, inclusief de verificatie van de geldigheid van uw e-mailadres;
• Administratie van de systemen van de Website en voor andere interne zakelijke doeleinden;
• Naleving en controle van conformiteit met onze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke overeenkomsten en beleidsregels;
• Contact met u opnemen over de Website, inclusief, zonder beperking, naar ons eigen oordeel, om u kennis te geven van veranderingen aan dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden van de Website of andere regels die een invloed hebben op uw gebruik van de Website;
• Voor doeleinden vermeld op het moment dat u uw informatie geeft of zoals anders omschreven in dit Privacybeleid.

Vergeet niet dat informatie ingezonden naar de Website via een e-mailadres voor ‘contact’, ‘help’ of ander gelijkaardig e-mailadres of formulier niet noodzakelijk een antwoord zal ontvangen. Wij zullen de naar deze e-mailadressen of formulieren verzonden informatie niet gebruiken voor marketingdoeleinden die niet verwant zijn met uw verzoek.

DELEN EN VRIJGEVEN VAN GEGEVENS

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard in het Verenigd Koninkrijk, maar wij delen uw Persoonsgegevens ook met de organisatie van Claire’s in het land in Europa waar de functie in kwestie zich bevindt. Die organisatie van Claire’s zal rechtstreeks contact met u opnemen voor extra informatie en uw gegevens in alle opzichten met respect behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en hun lokale wetten inzake gegevensbescherming. Klik hier [link naar lijst van relevante organisaties van Claire’s in Europa met belangrijkste adressen] voor een lijst van organisaties van Claire’s die sollicitaties aanvaarden via deze Website.

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden voor de marketingdoeleinden van die derden zonder uw toestemming. Wij delen mogelijk niet-persoonsgegevens zoals totale gebruiksstatistieken, demografische informatie en Gebruiksinformatie met derden om ons te helpen de doeltreffendheid van onze Website te analyseren en op de andere manieren beschreven in het Cookiebeleid. Wij delen uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, mogelijk ook zoals vermeld op het moment dat u de informatie geeft of op een andere manier met uw toestemming, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid en onder de volgende omstandigheden:

Derden die diensten leveren in onze naam

Wij nemen derde partijen aan om functies in onze naam uit te voeren; voorbeelden zijn onder andere hosting of beheer van de Website, opslag en verwerking van sollicitaties, verzenden van e-mail en/of andere communicaties en gegevensanalyse. Wij verlenen deze bedrijven toegang tot uw Persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren.

Administratieve en wettelijke redenen

Wij verzenden en geven gebruikersinformatie ook vrij, inclusief Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens, aan derden: (i) in het geval dat wij verplicht zijn om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke beslissingen, civil discovery-verzoeken of andere gerechtelijke processen of als naar ons oordeel dergelijke vrijgave vereist is door de wet; (ii) op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; of (iii) om de Gebruiksvoorwaarden van de Website of een ander beleid toepasselijk op de Website af te dwingen of toe te passen of om de persoonlijke veiligheid, rechten, eigendom of beveiliging van Claire’s of enige persoon te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor de bescherming tegen fraude. Wij gebruiken mogelijk ook middelen voor de identificatie van apparaten, inclusief IP-adressen, om gebruikers te identificeren en doen dit mogelijk in samenwerking met eigenaars van auteursrechten, Internetserviceproviders of agentschappen voor wetshandhaving, naar ons eigen oordeel. Deze vrijgaven kunnen worden uitgevoerd zonder kennisgeving aan u.

Partners, Bedrijfstransities

Indien wij betrokken zijn bij een bedrijfstransitie zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van enige of al onze bedrijfsmiddelen, kunnen uw Persoonsgegevens deel uitmaken van deze overgedragen middelen. Wij behouden ons daarom het recht voor om gebruikersinformatie, inclusief Persoonsgegevens, vrij te geven en over te dragen in verband met een zakelijke fusie, consolidatie, herstructurering, de verkoop van al onze bedrijfsmiddelen, faillissement, liquidatie, administratie of een andere zakelijke verandering. Wij mogen uw Persoonlijke gegevens ook delen met potentiële kopers en hun adviseurs tijdens het proces voor due dilligence en verkoop.

TOEGANG EN CORRECTIE/BIJWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

U mag uw contactgegevens en de gegevens van uw sollicitatie bekijken, bijwerken en/of terugtrekken via de instellingen van uw account. Om andere gegevens die wij hebben verzameld over u te bekijken of corrigeren, dient u contact met ons op te nemen via customer.services@claires.co.uk of ons te bellen op 0044 121 682 8000, of te schrijven naar Claire’s, ter attentie van: Legal Department, Unit 4, Bromford Gate, Bromford Lane, Birmingham, Engeland B24 8DW. U bent verantwoordelijk voor de accuratesse van de informatie die u naar ons verzendt, zoals uw contactgegevens. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de aangevraagde wijzigingen in onze actieve database zo snel mogelijk aan te brengen. Merk echter op dat informatie intern kan blijven bestaan voor onze administratie en dat restgegevens kunnen blijven bestaan op back-upmedia of om andere redenen.

UW KEUZES

Bij de sollicitatie voor een functie via deze Website of registratie, krijgt u mogelijk keuzes voor de ontvangst van toekomstige communicaties zoals e-mailmeldingen over vacatures van mogelijke interesse. Wij observeren enige voorkeuren die u aangeeft als onderdeel van dat proces of bijvoorbeeld door de voorkeursinstellingen van uw account te veranderen. Merk op dat wij het recht voorbehouden om u bepaalde communicaties te verzenden met betrekking tot uw account of het gebruik van de Website (bijvoorbeeld, administratieve of servicemeldingen) en dat deze accountverwante berichten niet stoppen door een uitschrijvingsoptie voor marketingcommunicaties.

INHOUD VAN DERDEN EN ANDERE WEBSITES

Bepaalde inhoud op de Website wordt mogelijk gehost en beheerd door derden en de Website kan links naar Sites van derden bevatten waarover wij geen controle hebben. Dit omvat links van sponsors en partners die mogelijk onze logo’s gebruiken als deel van een co-branding overeenkomst. Bovendien worden er mogelijk widgets of andere inhoud geplaatst op de webpagina’s die niet verwant zijn met Claire’s en waarover wij geen controle hebben. Deze derden verzamelen mogelijk Gebruiksinformatie door middel van hun eigen cookies en webbeacons. Bovendien verzamelen ze mogelijk onafhankelijk gegevens of vragen ze Persoonsgegevens aan en hebben ze het vermogen om uw gebruik van hun websites en diensten te volgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van enige derden.

INFORMATIE VOOR HUIDIGE WERKNEMERS VAN CLAIRE’S

De Website kan worden gebruikt om profielen en verhalen te promoten van de huidige werknemers van Claire’s. Wij vragen altijd de uitdrukkelijke toestemming van werknemers voordat wij informatie over hen uploaden op de Website. Als werknemers de mogelijkheid worden gegeven om informatie te uploaden naar de Site, dan is het een voorwaarde dat ze uitdrukkelijke toestemming krijgen voor de gegevens verwerkt op de site in de kennis dat deze kan worden bekeken door elke gebruiker van de site ter wereld.

VEILIGHEID

Claire’s neemt commercieel redelijke stappen om Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen en leeft alle wettelijke vereisten na in dit opzicht. De informatie die u naar ons verzendt via de Website is echter niet gecodeerd. Geen enkele gegevensoverdracht via het Internet, draadloze verzending of elektronische opslag van gegevens kan 100% worden gegarandeerd veilig te zijn. Merk op dat wij de veiligheid van de informatie die wij verzamelen niet kunnen verzekeren of garanderen. Uw gebruik van onze Website en het opgeven van uw informatie aan ons is volledig op uw eigen risico.

SPECIALE PRIVACYMELDING VOOR OUDERS

De Website is een website voor het algemene publiek. Wij verzamelen naar ons weten geen Persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) op de Website en zullen alle gegevens wissen die later worden herkend als afkomstig van een gebruiker jonger dan dertien (13).

INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN

In overeenstemming met wetten en reguleringen van de Equal Employment Opportunity Commission (“EEOC”), de Office of Federal Contract Compliance Programs (“OFCCP”) en gelijkaardige nationale en lokale regelgevende instanties, vragen wij u mogelijk om zelf-identificerende informatie te geven (zoals veteranenstatus, geslacht en etnische origine). Het verlenen van deze zelf-identificerende informatie is vrijwillig maar als u ons deze informatie geeft, verzenden wij het mogelijk naar het EEOC, het OFCCP of een gelijkaardige nationale of lokale regelgevende instantie om zakelijke redenen, inclusief, maar niet beperkt tot het beantwoorden van informatieverzoeken, het vervullen van wettelijke rapportagevereisten en de verdediging tegen arbeidsgerelateerde klachten.

MELDING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIA

Conform de California Civil Code Section 1798.83, hebben inwoners van California het recht om aan bedrijven werkzaam in California een lijst aan te vragen van alle derden waaraan het bedrijf bepaalde categorieën Persoonsgegevens heeft vrijgegeven gedurende het voorgaande jaar voor de direct marketingdoeleinden van die derden en de categorieën gegevens die het bedrijf deelt. De wet stelt ook dat een bedrijf met een privacybeleid waarbij consumenten de keuze krijgen om hun Persoonsgegevens te delen met derden voor de direct marketingdoeleinden van die derden informatie mogen geven over de manier waarop die keuze wordt gemaakt. Claire’s komt in aanmerking voor de tweede optie; wij hebben een uitgebreid privacybeleid waarin wordt gesteld dat Claire’s u de keuze geeft voordat u uw Persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor hun direct marketingdoeleinden. Als u op het moment dat Claire’s u de keuze geeft niet akkoord gaat, dan deelt Claire’s uw informatie niet met die geïdentificeerde derde voor diens direct marketingdoeleinden.

Als u een inwoner van California bent en vragen hebt over onze praktijken met betrekking tot het delen van informatie met derden voor hun direct marketing-doeleinden en uw vermogen om een keuze te maken, stuur ons dan een verzoek naar het volgende e-mailadres: customerservice@claires.com of schrijf ons naar het volgende postadres:

Claires.com, Customer Services
2400 W. Central Rd., Hoffman Estates, IL 60192
ter attentie van: Corporate Attorney

U moet in het onderwerp van uw e-mail “Your California Privacy Rights” vermelden of dit opnemen in uw bericht als u ervoor kiest om ons te schrijven naar het aangegeven postadres. U moet uw naam, adres, stad en postcode opgeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor berichten zonder onderwerp of zonder de volledige informatie of die niet correct werden verzonden. Merk op dat wij slechts verplicht zijn op op één verzoek te beantwoorden per klant per jaar. 

Voor meer informatie over onze privacypraktijk, inclusief of uw informatie wordt gedeeld met derden voor andere doeleinden dan direct marketing door derden, kunt u ons privacybeleid raadplegen.

INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE

Sommige van de gegevens die u verzendt via deze website of die worden aangevraagd later tijdens het aanwervingsproces kunnen gevoelige persoonlijke gegevens omvatten zoals bepaald in s.2 van de wet op gegevensbescherming 1998 (bijv. uw raciale of etnische origine, religieuze overtuiging, fysieke of mentale gezondheid of toestand, seksuele geaardheid of criminele achtergrond of veroordelingen). Informatie over raciale of etnische origine, religieuze overtuigingen, enige handicap of seksuele geaardheid worden verkregen om ons toe te staan controle op gelijke kansen uit te voeren of (in het geval van handicap) om ons toe te laten enige redelijke aanpassingen uit te voeren vereist door de wet om u te helpen tijdens het aanwervingsproces of als werknemer. Informatie over uw fysieke of mentale gezondheid of toestand of over uw strafrechtelijke procedures of veroordelingen worden verkregen om uw geschiktheid voor tewerkstelling bij ons of uw capaciteit om voor ons te werken te beoordelen. Informatie over uw religie/geloofsovertuiging worden ook gebruikt om de vragen aan u te formuleren over de beperkingen in uw vermogen om de functie uit te voeren waarvoor u wordt overwogen en of zodat wij ons kunnen aanpassen aan deze beperkingen zonder invloed op uw vermogen om de functie uit te oefenen of onze redelijke zakelijke behoeften uit te voeren. Door uw sollicitatie te verzenden via deze website of door ons een e-mail te sturen, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te verwerken voor deze doeleinden. Als u uw toestemming niet wenst te geven, gelieve geen sollicitatie te verzenden via deze website.

Als uw sollicitatie wordt aanvaard, dan worden details ervan vrijgegeven aan derden om de informatie die u ons hebt gegeven te controleren (zoals onderwijsinstellingen; uw huidige en voorbije werkgevers; werknemers en Partners van Claire’s; Disclosure and Barring Service etc. zoals vereist voor de functie waarvoor u solliciteert of waarvoor u mogelijk geschikt bent) zodat wij de informatie die u ons hebt gegeven kunnen controleren en extra informatie over u kunnen verkrijgen om relevante aanwervingsbeslissingen te nemen. Door uw sollicitatie te verzenden via deze website, geeft u uw uitdrukkelijk toestemming aan ons om deze verificatie of vrijgave uit te voeren. Als u uw toestemming niet wenst te geven, gelieve geen sollicitatie te verzenden via deze website.

Als er als resultaat van vrijgave van informatie voor verificatie of zoals hierboven gesteld onverenigbaarheden bestaan tussen wat u ons vertelt en wat andere mensen ons vertellen, dan (afhankelijk van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming) geven wij u de mogelijkheid om commentaar of verklaring te geven over deze onverenigbaarheden voordat wij enige definitieve beslissing nemen over uw aanwerving.

Wij voeren momenteel geen doorlichting uit voorafgaand aan tewerkstelling.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op de Site om u in overweging te nemen voor geschikte arbeidsposities bij Claire’s. U mag uw sollicitatie en enige persoonlijke gegevens bewaard door Claire’s op elk moment bijwerken of terugtrekken. Als u wordt aangenomen door Claire’s, dan zal de afdeling van Claire’s die u heeft aangenomen uw sollicitatie en alle verwante communicatie bewaren in overeenstemming met het relevante beleid van die afdeling inzake gegevensopslag.

Als uw sollicitatie niet wordt aanvaard, dan zullen wij uw gegevens bewaren in ons archief tenzij u ons verzoekt om dit niet te doen. Deze informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen over enige gepaste vacatures die in de toekomst kunnen vrijkomen. Wij behouden ons het recht voor om relevante informatie te bewaren over u voor, of in verband met, enige huidige of potentiële gerechtelijke procedures of zoals nodig om onze legitieme belangen na te streven. Wij bewaren uw informatie conform de lokale wetgeving van het land waarin u woont.

KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN EN UW AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID

Door gebruik te maken van de Website, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te veranderen zonder enige kennisgeving aan u. Elke verandering zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het gewijzigde Privacybeleid. Claire’s zal uw Persoonsgegevens echter gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van kracht op het moment dat u de informatie verzendt, tenzij u toestemming geeft voor het nieuwe of gewijzigde beleid.

VRAGEN? CONTACT

Voor enige vragen over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op customer.services@claires.co.uk, of u kunt ons bellen op 0044 121 682 8000

Claire’s
Attn: Legal Department
Unit 4, Bromford Gate
Bromford Lane, Birmingham, Engeland B24 8DW