District Sales Managers

Als District Sales Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse resultaten van alle winkels in jouw district. Om een goede District Sales Manager te zijn moet je resultaat- en klantgericht zijn, over sterke leidinggevende kwaliteiten en ruime ervaring in verkoop beschikken. Je stimuleert de verkoop door doelen te stellen voor je teams en ze de middelen en ondersteuningen te geven die ze nodig hebben om die doelen te behalen. Elke District Sales Manager is gericht op de beste ontwikkeling voor alle werknemers van Claire’s. Door Store Managers en teamleden aan te werven, op te leiden en te ontwikkelen zet je je in om iedereen te helpen succesvol te zijn.