Zastępcy Kierowników Sklepów

Zastępcy Kierowników Sklepów wspierają Kierowników Sklepów poprzez osiąganie celów sprzedażowych sklepu, ustalanie dziennych priorytetów i nadzorowanie funkcjonowania sklepu. Jako Zastępca Kierownika Sklepu powinnaś inspirować pozostałych pracowników do zwiększania sprzedaży i oferowania najlepszej możliwej obsługi naszym klientom. W razie nieobecności Kierownika to Ty przejmujesz odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania sklepu i zmotywowanie zespołu do jak najlepszej pracy. Wspieranie i szkolenie innych pracowników jest okazją do doskonalenia Twoich zdolności przywódczych i rozwoju zawodowego.